Tổ chức tham quan dã ngoại cho CBCNV Công ty Minh Bảo...

Tổ chức tham quan dã ngoại cho CBCNV Công ty Minh Bảo Châu

CHIA SẺ

Để động viên khen thưởng cũng như nâng cao tinh thần cho CBCNV trong toàn Công ty trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công tác sản xuất, Lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Công ty mốp xốp Minh Bảo Châu đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên của Công ty tham gia chuyến đi dã ngoại tại Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hoạt động này mang nhiều ý nghĩa vừa động viên tinh thần CBCNV sau những ngày làm việc mệt nhọc vừa tham quan tìm hiểu về một số địa danh nổi tiếng tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một số hình ảnh vui chơi của buổi dã ngoại:

Mốp xốp cách nhiệt Minh Bảo Châu

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN