Ngày 13 tháng 11 năm 2018 - Công Ty TNHH Minh Bảo Châu

Mốp xốp điện tử

Mốp xốp điện tử

Công dụng: + Mốp xốp định hình sử dụng để đệm, lót cho các sản phẩm trong ngành đồ gỗ nội thất, gốm sứ xuất...