Ngày 13 tháng 12 năm 2018 - Công Ty TNHH Minh Bảo Châu

Mốp xốp block

Mốp xốp block

Mốp xốp dạng tấm được sử  dụng cho: + Mốp xốp EPS dạng tấm được sử dụng trong kiến trúc xây dựng lót hay ốp tường...